Jouw hulp is van harte welkom

Zorgplatform Apeldoorn is hét samenwerkingsverband binnen de zorgsector in de regio Apeldoorn. Verschillende zorginstellingen, onderwijs en de gemeente zijn vertegenwoordigd in het platform. Door op verschillende manieren met elkaar samen te werken, wil Zorgplatform Apeldoorn ervoor zorgen dat de toekomstbestendigheid van de Apeldoornse zorgsector verbetert.

Zorgplatform Apeldoorn bestaat sinds 2017 en inmiddels zijn er twintig deelnemende organisaties. Gelre Ziekenhuizen, Atlant, Aventus, Klein Geluk, GGnet, Talma Borgh, Koepel Huisartsen (HOOG), Iriszorg, Leger des Heils, MEEsamen, Philadelphia, Pluryn, Riwis, ’s Heeren Loo, Stimenz, Passerel, Tactus, Verian, Zorggroep Apeldoorn en de gemeente Apeldoorn.

Het doel van Zorgplatform Apeldoorn is om gezamenlijk te werken aan een sterke zorgsector. Bijvoorbeeld door samen grote veranderingen op te vangen, of door kennisdeling te faciliteren binnen verschillende onderdelen in de deelnemende organisaties. Door dromen en inspiratie te delen en door daadwerkelijk over te gaan op samenwerken en het realiseren van projecten.

Jaarlijks organiseert Zorgplatform Apeldoorn een aantal themabijeenkomsten waar ook onderwijs, sectorplatformen en zorgprofessionals aanwezig zijn. Welke thema’s aan de orde komen, wordt jaarlijks door de leden van het Zorgplatform vastgesteld. Hiermee wil de organisatie laagdrempelig ontmoeten van bestuurders en professionals stimuleren. Op dit moment werkt het Zorgplatform aan een gezamenlijke visie. Waar is het platform van? Waar staat het  amenwerkingsverband voor?

En wat heeft de komende periode prioriteit? Naar verwachting wordt deze visie in het voorjaar van 2019 vastgesteld door alle leden van Zorgplatform Apeldoorn. Voor meer informatie over het Zorgplatform Apeldoorn kunt u contact opnemen met Dion Klopman, relatiemanager Zorg bij de gemeente Apeldoorn. Dit kan via d.klopman2@apeldoorn.nl . Of volg Zorgplatform Apeldoorn via LinkedIn.